Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1084890 ΕΞ 2021 Έκδοση του «Εγχειριδίου Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Πρόσβαση σε Έγγραφα-Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων- Εκπροσώπηση Πολιτών)», Οκτωβρίου 2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) 
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-32.22.577
Url:www.aade.gr

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1084890 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Έκδοση του «Εγχειριδίου Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Πρόσβαση σε Έγγραφα-Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων- Εκπροσώπηση Πολιτών)», Οκτωβρίου 2021.

Περίληψη

Με το παρόν αποστέλλεται, σε όλες τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, το «Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο Εγχειρίδιο αναλύονται θέματα σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών και την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές Αρχές, επομένως και στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από δικηγόρους.

Σκοπός της έκδοσης του Εγχειριδίου, το οποίο αποστέλλεται, είναι η καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό και την ορθή και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πολιτών.

1. Σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο, πληροφοριακού χαρακτήρα, για την καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων σας και την ορθή και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων πολιτών, για τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτό και επισημαίνουμε ότι:

α) Στο εν λόγω Εγχειρίδιο αναλύονται με απλό και κατανοητό τρόπο, υπό μορφή ερώτησης και απάντησης, καθώς και με ενδεικτικά πρακτικά παραδείγματα, οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα που αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα, τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών και την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές από δικηγόρους, όπως καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999- Α' 45, όπως ισχύει).

β) Η ύλη του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από την καθ' ύλη αρμόδια Διεύθυνση Οργάνωσης.

2. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών παρακαλούνται, όπως, με μέριμνά τους, προωθηθεί το ηλεκτρονικό αρχείο του Εγχειριδίου, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των υπαλλήλων αυτών, προς ενημέρωση και χρήση.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο Εγχειρίδιο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!