Υπουργείο Οικονομικών

Τροπολογία Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού που εκδηλώθηκε σε περιοχές της Κρήτης

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Κύρωση της από 26-7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19" του Υπουργείου Υγείας προωθείται μια σειρά μέτρων με τα οποία αντιμετωπίζονται οι δυσμενείς συνέπειες σε ιδιοκτήτες ακινήτων, νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν προκύψει συνεπεία του σεισμού που εκδηλώθηκε σε περιοχές της Κρήτης την 27η Σεπτεμβρίου 2021.

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!