Οικονομικές Ειδήσεις

Μεγάλη αύξηση πωλήσεων σε γεωργία – κτηνοτροφία

Αύξηση κατά 3,5% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Φεβρουαρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2010, έναντι αύξησης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2011, σημείωσε μείωση 1,8%, έναντι αύξησης 1,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2010 – Φεβρουαρίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2009 – Φεβρουαρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 14,0%, έναντι μείωσης 1,5%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Φεβρουαρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2010, σημείωσε αύξηση 10,6%, έναντι αύξησης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2011, σημείωσε αύξηση 1,0%, έναντι αύξησης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2010 – Φεβρουαρίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2009 – Φεβρουαρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 5,9%, έναντι μείωσης 5,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Πηγή: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!