Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΣΠΑ Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών νήσου Λέσβου

Ιδιωτικές επενδύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Λέσβο.

 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς
 • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού με δικαιούχους επαγγελματίες αλιείς.
 • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον δευτερογενή τομέα (μικρή βιοτεχνική δραστηριότητα) για ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
 • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, εμπόριο)
 • Εκσυγχρονισμός βελτίωση, επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον δευτερογενή τομέα (μικρή βιοτεχνική δραστηριότητα)
 • Εκσυγχρονισμός βελτίωση, επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, εμπόριο) σύμφωνα
 • Συμπλήρωση του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.
 • Ίδρυση-εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με δικαιούχους νέους από 18 έως 29 ετών.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
 • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Η περίοδος υποβολής είναι από 17/9/2021 έως 19/11/2021 (ώρα 15:00).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!