Οικονομικές Ειδήσεις

Π.Ν.Π. Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Π.Ν.Π με τίτλο "Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών."

Διαβάστε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στο σύνολό της ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!