Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ Επικαιροποίηση καταλόγου μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β κύκλος)»

2/8/2021

Επικαιροποίηση καταλόγου μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β κύκλος)»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση  επικαιροποίησης καταλόγου μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β κύκλος)».   Η επικαιροποίηση του καταλόγου των μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων αφορά χίλια τριακόσια εξήντα δύο (1.362) ερευνητικά έργα, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 908,141,367.76 ευρώ λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά για κάθε θεματικό τομέα προτεραιότητας, μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων. Η μέγιστη δημόσια δαπάνη των μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων ανέρχεται σε 904,109,702.50 ευρώ.

Δείτε την απόφαση εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!