Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ, Ο.Ε.Ε.)

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράταση βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 έως 30.9.2021

ΤΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παράταση βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 έως 30.9.2021

23/07/2021

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 118 του Ν. 4819 (ΦΕΚ A’ 129/23.07.2021), ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!