ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία

Χορήγηση μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, ίσο με:

  • 500 € για την κατηγορία επιχειρήσεων Α
  • 1.000 € για την κατηγορία επιχειρήσεων Β1
  • 3.000 € για την κατηγορία επιχειρήσεων Β2
  • 5.000 € για την κατηγορία επιχειρήσεων Β3
  • Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

  • Περίοδος υποβολής 

από 9/8/2021 έως 25/9/2021 (ώρα 15:00)

  • Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  • Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

  • Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Age sevo
23/07/2021 23:26:13

Αν ΕΚΟ για επίδομα ι όσο Μιτεράν τρίτον πεδίον

Age sevo
23/07/2021 23:24:50

Αν ΕΚΟ δικιονομα για επίδομα ι διατροφι όσο Μιτεράν τρίτον πεδίον ανοργι

Age sevo
23/07/2021 23:24:42

Αν ΕΚΟ δικιονομα για επίδομα ι διατροφι όσο Μιτεράν τρίτον πεδίον ανοργι

Takis Georgiadis
Takis Georgiadis
20/07/2021 09:40:13

Το συνημμένο είναι λάθος Παρακαλώ Διορθώστε το