Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ε.Α.Δ. Aποτίμηση ελέγχων covid 19 για την Τετάρτη 23.06.2021

Ε.Α.Δ.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021

Δελτίο Τύπου

Aποτίμηση ελέγχων covid 19 για την Τετάρτη 23.06.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 23.06.2021 συνολικά 83.659 ελέγχους και κατέγραψαν 129 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 58.900€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (71.889).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων
 2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης
 3. Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο υπήκοο Αλβανίας για παράνομη είσοδο στην χώρα

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημέρες σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου (υποτροπή)
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 500€ σε εργαζόμενο σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) διότι δεν τηρούσε την υποχρέωση διενέργειας περιοδικών εργαστηριακών ελέγχων είτε με τη μέθοδο rapid test είτε με τη μέθοδο PCR κάθε πέντε (5) ημέρες, στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας προστασίας.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι κατελήφθη να παραβιάζει τις ισχύουσες διατάξεις, εξυπηρετώντας έξι (6) καθήμενους πελάτες στο εσωτερικό του.

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση της αναστολής λειτουργίας

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.600€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε πενήντα έξι (56) αντικείμενα και σε εκτατόν ογδόντα τέσσερα (184) φυσικά πρόσωπα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

 • Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν ογδόντα πέντε (185) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

 • Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!