Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΤΕπ - ΕΤαΕ Συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα για χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την covid-19

Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα που έχουν πληγεί από την covid-19 θα επωφεληθούν από νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 1,125 δισ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων και των πρώτων συναλλαγών στη χώρα κάτω από αυτό.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα εγγυηθούν τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που παρέχεται από την Εθνική Τράπεζα, βοηθώντας έτσι εταιρείες όλων των μεγεθών να αποκτήσουν πρόσβαση σε συμφέρουσα χρηματοδότηση, να ανταπεξέλθουν πιο αποτελεσματικά στις επιχειρηματικές προκλήσεις που θέτει η πανδημία και να επενδύσουν στο μέλλον.

Οι πρώτες συναλλαγές στην Ελλάδα που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων υπογράφηκαν σήμερα στην έδρα της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα. Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν οι κ.κ. Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Werner Hoyer, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Christian Kettel Thomsen, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπεύθυνος για την Ελλάδα, και ο Alain Godard, διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

«Η covid-19 δημιούργησε πρωτοφανείς προκλήσεις για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, απαιτώντας ταχεία ανταπόκριση για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας. Η Εθνική Τράπεζα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των πελατών μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και χαιρετίζει τις σημαντικές νέες πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πρώτης χρήσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων στη χώρα μας. Οι σημερινές συμφωνίες θα επιτρέψουν στην Εθνική Τράπεζα να διοχετεύσει χρηματοδότηση ύψους 1,125 δισ. ευρώ σε εκατοντάδες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε ο Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας.

«Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει δεσμευθεί να βοηθά επιχειρηματίες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της covid-19. Η σημερινή πρώτη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων από τον παλαιό μας τοπικό εταίρο, την Εθνική Τράπεζα, θα “ξεκλειδώσει” νέες χρηματοδοτήσεις που θα βοηθήσουν τις εταιρείες να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον», σημείωσε ο Werner Hoyer, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

«Η νεότερη συνεργασία της ΕΤΕπ με την Εθνική Τράπεζα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την ελληνική οικονομία. Μαζί θα βοηθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να συμβάλουν στην ανάκαμψη της χώρας. Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η ΕΤΕπ παρέχει εγγυήσεις για χρηματοδότηση επιχειρήσεων στη χώρα και την πρώτη δράση της ΕΤΕπ για χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα μέσω ενός τοπικού τραπεζικού εταίρου», είπε ο Christian Kettel Thomsen, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπεύθυνος για την Ελλάδα.

«Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων κλιμακώνει τη δραστηριοποίησή του για να υποστηρίξει εταιρείες σε όλη την Ευρώπη οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την πανδημία, και παρέχει ίδια κεφάλαια, κεφάλαια χρέους και προϊόντα εγγυήσεων τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ακριβείς ανάγκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Το νέο πρόγραμμα εγγυοδοσίας του ΕΤαΕ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα δρα συμπληρωματικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα εγγυοδοσίας της ΕΤΕπ, με σκοπό να διασφαλίσει ότι οι ελληνικές εταιρείες όλων των μεγεθών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοχευμένη χρηματοδότηση σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή», τόνισε ο Alain Godard, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Οι επιχειρήσεις της Ελλάδας επωφελούνται από την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία ύψους 25 δισ. ευρώ έναντι της covid

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων, ύψους 25 δισ. ευρώ, δημιουργήθηκε από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα κράτη-μέλη της ΕΕ λίγες εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, με σκοπό την προστασία των ευρωπαϊκών εταιρειών οι οποίες έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση της covid-19, αλλά θεωρούνται βιώσιμες μακροπρόθεσμα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, βοηθώντας στην κάλυψη των ζημιών και απελευθερώνοντας κεφάλαια για χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, οι εγγυήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων επιτρέπουν στους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να δανείζουν περισσότερα χρήματα σε εταιρείες υπό ευνοϊκότερους όρους, βοηθώντας έτσι τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση σε συμφέρουσα χρηματοδότηση και να ξεπεράσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας της covid-19.

Διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από συναλλαγές που στηρίζονται συνδυαστικά από την Εθνική, την ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων θα επιτρέψει τόσο στην ΕΤΕπ όσο και στο ΕΤαΕ να εγγυηθούν επιχειρηματικά δάνεια που παρέχονται σε εταιρείες σε όλη την Ελλάδα από την Εθνική Τράπεζα. Η συναλλαγή της ΕΤΕπ περιλαμβάνει την παροχή εγγύηση υπέρ της Εθνικής Τράπεζας για ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν σε ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 200 εκατ. ευρώ νέων δανείων προς επιχειρήσεις (εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλων επιχειρήσεων), οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία της covid-19, αλλά θεωρούνται βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση μόχλευσης που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα προς όφελος ΜμΕ και τις συνεισφορές των τελικών δικαιούχων από άλλες πηγές, η συναλλαγή αναμένεται να κινητοποιήσει χρηματοδοτήσεις αξίας σχεδόν 500 εκατ. ευρώ προς όφελος επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η συναλλαγή του ΕΤαΕ αποτελεί απευθείας εγγύηση για δανεισμό χαρτοφυλακίου δανείων ύψους 775 εκατ. ευρώ τόσο σε ΜμΕ όσο και σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων χρηματοδότησης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της παροχής ρευστότητας, του factoring και των επενδυτικών δανείων.

Διευρύνοντας πρόσφατες δράσεις στήριξης του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ύψους 4,5 δισ. ευρώ μέσω της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου ΕΤΕπ

Κατά την τελευταία πενταετία, η ΕΤΕπ έχει δεσμεύσει περισσότερα από 1,65 δισ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα για την παροχή δανείων σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και trade finance, έχοντας έτσι ξεκλειδώσει περισσότερα από 3 δισ. ευρώ για νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.

Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη σύμπραξη με ελληνική τράπεζα κατά την περίοδο αυτή και περιλαμβάνει στοχευμένη υποστήριξη για την απασχόληση των νέων, τη ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο, τη δράση για το κλίμα, καθώς και το trade finance. Πρόσφατα, η ΕΤΕπ συνυπέγραψε με την Εθνική Τράπεζα δάνεια ύψους 200 εκατ. ευρώ για σκοπούς αντιμετώπισης του COVID-19.

Τα τελευταία χρόνια, το ΕΤαΕ έχει “ξεκλειδώσει” συνολικά 1,44 δισ. ευρώ νέας χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέσω της Εθνικής Τράπεζας βάσει οκτώ στοχευμένων προγραμμάτων εγγυήσεων.

Οι νέες συμφωνίες με την Εθνική Τράπεζα υπογράφηκαν στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης στην Αθήνα του προέδρου και του αντιπροέδρου της ΕΤΕπ και του διευθύνοντα συμβούλου του ΕΤαΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!