Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κατατέθηκε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο "Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το 'Εργο I {Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018} και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές 'Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και των παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες διατάξεις".

Παρατίθεται ακολούθως το νομοσχέδιο στο σύνολό του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!