Οικονομικές Ειδήσεις

Νέος νόμος Ν. 4806/2021: Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.4806/2021 με τίτλο "Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α’  87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα."

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο, όπως προστέθηκε στη βάση Νομοθεσίας του forin.gr, εδώ.

Παρατίθεται επίσης προς διευκόλυνσή σας και ο ν. 4806/2021 σε μορφή αρχείου PDF:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!