Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Γ.1047810 ΕΞ 2021 Επικαιροποιημένο εγχειρίδιο επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών υπηρεσιών της ΓΔΤ & ΕΦΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Κορ. Αυλωνίτη
Τηλέφωνο : 213-2112 951
Fax : 210 - 3230829
E-Mail : k.avloniti@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Γ.1047810 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

Θέμα: «Επικαιροποίηση της ύλης του “Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε.” έκδοσης Νοεμβρίου 2020».

Σχετ.: το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Γ 1137484 ΕΞ 2020/30-11-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, με το οποίο στάλθηκε το «Εγχειρίδιο επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε.» – έκδοσης Νοεμβρίου 2020, σας στέλνουμε, συνημμένα, την δεύτερη έκδοση Ιουνίου 2021, με επικαιροποιημένη από την καθ΄ύλην αρμόδια Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) την διαδικασία με τίτλο: «Δειγματοληψία αλκοολούχων προϊόντων».

Υπενθυμίζεται στις αρμόδιες καθ΄ύλην Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που κατέγραψαν τις περιλαμβανόμενες στο Εγχειρίδιο διαδικασίες, να γνωρίζουν αμέσως, στην Διεύθυνση Οργάνωσης οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή προκύψει σε αυτές (βήματα, θεσμικό πλαίσιο, χρόνος υλοποίησης, κ.λπ.), με ταυτόχρονη επικαιροποίηση της διαδικασίας, προκειμένου να επικαιροποιείται το περιεχόμενο του Εγχειριδίου.

Επίσης, παρακαλούμε οι Προϊστάμενοι:

α) των Τελωνείων, να δώσουν σαφείς οδηγίες στο προσωπικό που χειρίζεται τις διαδικασίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έντυπο καταγραφής της διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους από όλα τα Τελωνεία και

β) των Τελωνειακών Περιφερειών να παρακολουθήσουν την ορθή και την ενιαία εφαρμογή των ως άνω διαδικασιών από τα Τελωνεία, που εποπτεύουν και να παρέχουν σχετικές οδηγίες στους Προϊσταμένους
αυτών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Ακολουθεί το επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!