Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Φορολογικές Δηλώσεις 2021 Το νέο έντυπο Ν. Οι αλλαγές που επήλθαν.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Α. 1128/2021 αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων (έντυπο Ν).

Μεταξύ των σημαντικών μεταβολών που επήλθαν σε σχέση με το έντυπο του προηγούμενου φορολογικού έτους μπορούμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

Αρχικώς, στον Πίνακα της Φορολογικής Αναμόρφωσης Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και στη σελίδα 2 του εντύπου Ν προστέθηκαν νέοι κωδικοί αφορολογήτων εσόδων, οι οποίοι αφορούν σε σειρά μέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης του κορωνοϊού.

Οι κωδικοί αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 • κωδ. 481: Μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού COVID-19
 • κωδ. 482: Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού
 • κωδ. 483: Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» (άρθρο 2 ν.4728/2020)
 • κωδ. 484: Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν.4722/2020)
 • κωδ. 485: Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 36 ν. 4753/2020)
 • κωδ. 486: Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρο 55 ν. 4758/2020)
 • κωδ. 487: Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020)
 • κωδ. 488: Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. του πτωχευτικού Κώδικα)
 • κωδ. 489: Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν.4764/2020)
 • κωδ. 490: Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουριστικά γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 ν.4764/2020)
 • κωδ. 491: Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 (παρ.2 άρθρ. 13 ν. 4690/2020)
 • κωδ. 492: Αφορολόγητη ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (άρθρο 29 ν. 4772/2021)
 • κωδ. 493: Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων» (άρθρο 222 ν. 4782/2021)

Επίσης, σε όλο το έντυπο έχουν προστεθεί κωδικοί για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 (σελ. 1 - 087, 091, 686, 089, 092, σελ. 3 - 388, 389, 390, 391, 093, 086, 848). Οι διατάξεις αυτές αφορούν στα κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στον υποπίνακα των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων κ.λπ. στη σελίδα 3 του εντύπου Ν προστέθηκαν οι παρακάτω κωδικοί:

 • κωδ. 058: Δαπάνες 22Β ν.4172/2013 (Εξωλογιστικά)
 • κωδ, 068: Δαπάνη διαφήμισης με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 22Γ ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)
 • κωδ. 069: Δαπάνες για την εφαρμογή ηλεκτρ. τιμολ. - άρθ. 71ΣΤ ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)

Τροποποιήθηκε επίσης το λεκτικό στον κωδ. 056 "Προσαυξημένες αποσβέσεις (άρθρο 24 ν. 4172/2013) (Εξωλογιστικά)" (αναφερόταν στο προηγούμενο έντυπο ειδικώς στο κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ. 10 άρθρο 24 ν. 4172/2013).

​Αντιθέτως, δεν υφίσταται πλέον ο κωδ. 057 "Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 9 ν. 4171/1961".

Στους Πίνακες III και IV για τη φορολογική απαλλαγή των ν. 3908/2011 και ν. 4399/2016 τροποποιήθηκε το λεκτικό στους κωδικούς 576 και 571 αντιστοίχως, ως εξής:: "Συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης ολοκλήρωσης ή της απόφασης πιστοποίησης υλοποίησης του 50%"

Προστέθηκε ο Πίνακας V στη σελίδα 4 του εντύπου αναφορικά με τη Φορολογική Απαλλαγή του ν. 4608/2019 (στρατηγικές επενδύσεις):

Επίσης, στη σελίδα 1 του εντύπου έχει προστεθεί ο κωδικός 582 "Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4608/2019 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων)"

Επιπλέον, προστέθηκε ο νέος Πίνακας 7 για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013 αναφορικά με την, υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή του εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε περίπτωση ενδοομιλικών πράξεων.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, προστέθηκε επίσης στη σελίδα 2 του εντύπου και στα απαλλασσόμενα έσοδα αντιστοίχως ο κωδ. 480 "Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε Ν.Π (άρθρο 48Α ν.4172/2013)"

Επιπλέον, προστέθηκε ο Πίνακας 8 για το εισόδημα και το φόρο αλλοδαπής (ουσιαστικά αντικαταστάθηκε ο προηγούμενος Πίνακας ΙΙΙ).

Ο πίνακας αυτός υποδιαιρείται στους πίνακες 8Α "Εισόδημα και φόρος από χώρες με τις οποίες υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)" και 8Β "Εισόδημα και φόρος από χώρες με τις οποίες ΔΕΝ υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)".

Αντιστοίχως, στην πρώτη σελίδα του εντύπου υφίσταται πλέον διάκριση για το Φόρο Αλλοδαπής (με ΣΑΔΦ) (κωδ. 619) και το Φόρο Αλλοδαπής (εκτός ΣΑΔΦ) (κωδ. 600).

Τέλος, προστέθηκε ο νέος Πίνακας 9 αναφορικά με την προσαυξημένη έκπτωση δαπανών των άρθρων 22Β (αφορά σε συγκεκριμένες δαπάνες για τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος), 71ΣΤ (ηλεκτρονική τιμολόγηση) και 24 (προσαυξημένες αποσβέσεις) του ν. 4172/2013.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!