Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών Πρόβλημα εμφάνισης στην εκτύπωση των Φορολογικών Δηλώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόβλημα εμφάνισης στην εκτύπωση των Φορολογικών Δηλώσεων

Συνάδελφοι,

Ενημερώνουμε ότι υφίσταται συστημικό πρόβλημα με αποτέλεσμα κατά την εκτύπωση του εντύπου Ε1, αντί της διεύθυνσης των δευτερευουσών κατοικιών στον Πίνακα 5, να εμφανίζεται ο αριθμός ορόφου της Κύριας Κατοικίας.

Επειδή - μεταξύ άλλων προβλημάτων - αυτό δυνητικά θα δημιουργήσει πρόβλημα κατά την επίδειξη του εντύπου από τον φορολογούμενο σε διάφορες υπηρεσίες, έχει επισημανθεί η άμεση διόρθωσή του, ώστε να μην χρειαστεί και εξ αυτού του λόγου να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μεταγενέστερα.

 Εκ της γραμματείας

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!