Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B 2385/07.06.2021

Στην υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021/31.05.2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2314), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

α) στη σελίδα 26367, στο τέλος της στήλης Α’ (στοιχείο 12) και τις αρχές της στήλης Β’, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:

«Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. με τριετή σχετική εμπειρία ή απόφοιτος ΔΕ με εξαετή σχετική εμπειρία σε αντικείμενα της θέσης»,

στο ορθό:

«Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. ή απόφοιτος ΔΕ με τριετή σχετική εμπειρία σε αντικείμενα της θέσης»,

β) στη σελίδα 26378 διορθώνεται:

το εσφαλμένο:

«Έμπειρος Υπάλληλος Στατιστικής Ανάλυσης και Data Mining Διεύθυνση: Υπηρεσιών Δεδομένων

Τμήμα: Β - Άντλησης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Δεδομένων

Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ - Άντλησης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Δεδομένων»,

στο ορθό:

«Έμπειρος Υπάλληλος Στατιστικής Ανάλυσης και Data Mining Διεύθυνση: Υπηρεσιών Δεδομένων, Δ.Α.Φ.Ε., Δ.Α.Τ.Ε., ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.

Τμήμα: Η θέση υπάγεται σε Τμήματα των παραπάνω Διευθύνσεων

Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος του εκάστοτε Τμήματος

γ) στη σελίδα 26382 διορθώνεται: το εσφαλμένο:

«Υπάλληλος Στατιστικής Ανάλυσης και Data Mining Διεύθυνση: Υπηρεσιών Δεδομένων

Τμήμα: Β - Άντλησης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Δεδομένων

Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ - Άντλησης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Δεδομένων»

στο ορθό:

«Υπάλληλος Στατιστικής Ανάλυσης και Data Mining Διεύθυνση: Υπηρεσιών Δεδομένων, Δ.Α.Φ.Ε., Δ.Α.Τ.Ε., ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.

Τμήμα: Η θέση υπάγεται σε Τμήματα των παραπάνω Διευθύνσεων Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος του εκάστοτε Τμήματος».

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!