Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΛΣΑ Ανακοίνωση σχετικά με το μέτρο ένταξης στην επιδότηση παγίων δαπανών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 Αθήνα, 31/05/2021

Με δεδομένο ότι τα μέτρα της Πολιτείας - μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο  -  υλοποιούνται μέσω αποφάσεων σε ανέφικτα χρονοδιαγράμματα, ενημερώνουμε τον επιχειρηματικό κόσμο ότι:

1) Ο Κλάδος των Λ/Φ θα είναι αρωγός σε οποιοδήποτε θετικό μέτρο λαμβάνεται προς το συμφέρον των επιχειρήσεων, όπως μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί, διότι τα επαγγελματικά μας συμφέροντα ταυτίζονται με τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και της αγοράς.

2) Η υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου και η διαδικασία όπως ξαφνικά ανακοινώθηκε, βρίσκει τα λογιστήρια των  επιχειρήσεων και τους Λ/Φ ανέτοιμους να ανταποκριθούν, όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά λόγω ελλιπούς λειτουργίας και ανέφικτου χρονοδιαγράμματος το οποίο θεσπίζει η Πολιτεία.

3) Το αποτέλεσμα των προαναφερθέντων – εάν δεν μετατεθούν οι προθεσμίες υλοποίησης – θα καταστήσει το μέτρο της επιδότησης ανενεργό και μη υλοποιήσιμο, χωρίς την ευθύνη του Κλάδου μας.

4) Απαραίτητη για την ορθή και άμεση αντιμετώπιση του θέματος είναι η συμπόρευση των Φορέων της αγοράς για την αλλαγή των προαναγγελθέντων και την εκλογίκευση της διαδικασίας υλοποίησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!