Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Α.Τ.Δ. Α 1035659 ΕΞ 2021 Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Στεφανή
Τηλέφωνο : 210-3375110
Fax : 2103375004
E-Mail : e.stefani@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα , 27 Απριλίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1035659 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ : όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας»

ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390-ΦΕΚ 1686/Β/24.04.2021

Σε συνέχεια προηγουμένων εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390-ΦΕΚ 1686/Β/24.04.2021, αναφορικά με την Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες - αποδέκτες για την εφαρμογή των αναφερομένων μέτρων στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Της παρούσης να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Τμήμα Α’ στα τηλέφωνα 210-3375356 Μ. Παπαδάκη, 210-3375555 Μ. Ράλλη και 210-3375135 Κ. Χρίτη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!