Οικονομικές Ειδήσεις

Νέος νόμος Δημοσιεύτηκε ο ν. 4798/2021

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4798/2021 με τίτλο "Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις."

Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων (άρθρα 255 και επόμενα). 

Περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις αναφορικά με τη μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες (άρθρο 265) καθώς και με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (άρθρο 270).

Διαβάστε αναλυτικά το νόμο, όπως δημοσιεύτηκε, ακολούθως:

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!