Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

E. 2078/2021 Κοινοποίηση της απόφασης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης για το 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ.Κούκουνα
Σ.Κουλούρης
Τηλέφωνο: 210-6987410-421
Fax: 210-6987408
E-Mail: finexcis@otenet.gr
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΦΣΣ46ΜΠ3Ζ-2Ε0

Αθήνα, 15 Απριλίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: E. 2078

ΠΡΟΣ Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1076/26-3-2021( Β'1353 ) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για τη χρήση κατά το έτος 2020 από τους δικαιούχους, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β'750).»

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπό στοιχεία Α.1076/26-03-2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1353 Τεύχος Β', έλαβε αριθμό ΑΔΑ: Ω5Β846ΜΠ3Ζ-ΟΥ4 και ισχύει από την 06-04-2021. Ειδικότερα,

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης παρατείνεται μέχρι και την 31-05-2021 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων επιστροφής του Ε.Φ.Κ., για τις ποσότητες του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) που προμηθεύτηκαν αποκλειστικά κατά το έτος 2020 οι δικαιούχοι κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 (Β'750) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Συνεπώς, για τις αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. που απορρίφτηκαν από τα αρμόδια «Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ», λόγω εκπρόθεσμης υποβολής τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του άρθρου 4 της ως άνω σχετικής απόφασης, οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα εκ νέου υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. .

2. Με την παρ. 2 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται προθεσμία δύο (2) μηνών για την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατ' εφαρμογή της παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1076/26-03-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!