Οικονομικές Ειδήσεις

Νέος νόμος Δημοσιεύτηκε ο ν. 4792/2021

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4792/2021 με τίτλο "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις."

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο, όπως προστέθηκε στη βάση Νομοθεσίας του forin.gr, εδώ.

Επισημαίνεται ότι στο νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών (άρθρο 25), για τον περιορισμό δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021 (άρθρο 26) και για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των self -tests.

Παρατίθεται επίσης προς διευκόλυνσή σας και ο ν. 4792/2021 σε μορφή αρχείου PDF:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!