Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΦΚΑ Eπικοινωνία με οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ στη ΠΕ Λάρισας

Ε.Φ.Κ.Α.

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Αθήνα, 19/3/2021

Eπικοινωνία με οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ στη ΠΕ Λάρισας

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι τα τμήματα: α) Διοίκησης και Υποστήριξης και β) Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Θεσσαλίας καθώς και η Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Θεσσαλίας θα αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους από τις 17.03.21 έως και τις 30.03.21 στο πλαίσιο τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ για την λήψη μέτρων προστασίας διάδοσης του COVID-19 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λάρισας. 

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!