Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ Open Data Platform - Έρευνα κοινού

ΕΣΠΑ

22 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση

Open Data Platform - Έρευνα κοινού

Η Open Data Platform είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση πόρων και τα επιτεύγματα της Πολιτικής Συνοχής στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) 2014-2020.

Η πλατφόρμα απεικονίζει, για περισσότερα από 530 προγράμματα, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της πρόσβασης του κοινού στην ενημέρωση.Εντός του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναδιαμορφώσει την πλατφόρμα  ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες για το REACT-EU και τα προγράμματα της περιόδου 2021-2027.

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των χρηστών, ξεκίνησε μια σύντομη έρευνα, η οποία θα είναι ανοιχτή έως τις 26 Φεβρουαρίου: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/esif-open-data-2021Λάβετε μέρος και προσδιορίστε τις δικές σας ανάγκες και προτεραιότητες για ανοιχτά δεδομένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!