Οικονομικές Ειδήσεις

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 μπορούν να συμβάλουν οι ΜμΕ, στη απλούστευση της διαδικασίας συμμόρφωσης τους με τους κανόνες GDPR, απαντώντας σε ερωτηματολόγιο

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, υλοποιεί το έργο με τίτλο «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ (byDesign)».

Βασικός στόχος του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή εργαλειοθήκης συμμόρφωσης, η οποία θα περιλαμβάνει απλά στη χρήση εργαλεία υποβοήθησης των εταιρειών και επαγγελματιών συνοδευόμενα από πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων, κατάλληλα προσαρμόσιμα σε κάθε επιχείρηση.

Ο στόχος είναι να απλουστευθεί η διαδικασία συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό ορθές πρακτικές σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αυτές επεξεργάζονται.

Για την υλοποίηση των ως άνω δραστηριοτήτων, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι απαραίτητη η κατά το δυνατό ορθή αποτύπωση των πρακτικών που ήδη ακολουθούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας.

Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή έχει ετοιμάσει ένα ειδικό ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Businesses_byDesign2021 , ή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!