Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΠΟΦΕΕ Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210 82 53 445, Fax: 210 82 53 446
e-mail:info@pofee.gr, web site: ww.pofee.gr

ΠΡΟΣ:

 • Τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
 • Τον Υφυπουργό Οικονομικών
  κ. Γιώργο Ζαββό

Κοινοποίηση:

 • Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
  κ. Γεώργιο Πιτσιλή
 • Γενικός Γραμματέας ΓΓΠΣΔΔ
  κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο
 • Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
 • Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

Θέμα: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την απόφαση 149392 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β’5836/31-12-2020) του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεώργιου Ζαββού, μεταφέρθηκε η καταληκτική ημερομηνία για την διαδικασία καταχώρισης όλων των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έως την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί τη δεύτερη παράταση που έχετε δώσει επί της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας, και πως στην ανωτέρω απόφαση έγινε ιδιαίτερη μνεία στο μεγάλο φόρτο εργασίας των Λογιστών – Φοροτεχνικών.

Αναγκαζόμαστε όμως να επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στην Χώρα λόγω της πανδημίας, με αρκετές επιχειρήσεις να τελούν υπό καθεστώς αναστολής λειτουργίας, κάτι το οποίο δυσχεραίνει έως καθιστά αδύνατη την διεκπεραίωση τέτοιου είδους διαδικασιών, λαμβάνοντας  υπόψη και την πληθώρα υποχρεώσεων που έχουν οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί με την έναρξη του έτους, καθώς και το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, θεωρούμε απαραίτητη την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι 30/06/2021.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!