Εργατικά - Ασφαλιστικά

ΟΑΕΔ Έγκριση προγραμμάτων του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019

ΟΑΕΔ

21 Ιανουαρίου 2021

Ανακοίνωση

Έγκριση προγραμμάτων του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 73/3/19-01-2020 εισήγηση της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, και την υπ'αριθμ. 695/06/19-01-2021 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, εκδόθηκε λίστα με τα εγκεκριμένα προγράμματα για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019, η οποία έχει αναρτηθεί στο ιστότοπο του ΟΑΕΔ στην ενότητα «Νέα Ανακοινώσεις», καθώς και στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ στην ενότητα "εγκύκλιοι" με τίτλο "Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος 2019". 

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης θα οριστεί με νεότερη Ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!