Οικονομικές Ειδήσεις

Νέος νόμος Δημοσιεύτηκε ο ν. 4765/2021

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 6-15.01.2021) ο νόμος 4765/2021 με τίτλο "Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.". 

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο στο σύνολό του ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!