Οικονομικές Ειδήσεις

Νέος νόμος Δημοσιεύτηκε ο ν. 4764/2020

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4764/2020 με τίτλο "Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις."

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο, όπως προστέθηκε στη βάση Νομοθεσίας του forin.gr, εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος νόμος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για:

 • την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 και σε συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 73)
 • την ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους (άρθρο 74)
 • την υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6%  (άρθρο 75)
 • την επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) (άρθρο 76)
 • την απόσυρση ταμειακών μηχανών - Φ.Η.Μ. (άρθρο 77)
 • τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.) (άρθρο 78)
 • τη φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια (άρθρο 79)
 • την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών (άρθρο 109)
 • τη διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021 (άρθρο 110) 
 • την παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 112)
 • τα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού (άρθρο 121)
 • την παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη (άρθρο 163)
 • τη διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. (άρθρο 189)

Διαβάστε επίσης το νόμο, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μορφή αρχείου PDF:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πασχάλης Κοντόπουλος
Πασχάλης Κοντόπουλος
24/12/2020 09:36:15

Τι απέγινε η ρύθμιση των προστίμων για τις ΜΥΦ ετους 2014?

Forin.gr
Forin.gr
24/12/2020 16:57:39

Ανατρέξτε στο άρθρο 78 του νόμου αυτού.