Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1144152 ΕΞ 2020 Ενημέρωση για τη μείωση συντελεστή ΦΠΑ για διάφορα παρασκευάσματα - Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο : 210-6987495
Fax : 210 -6987506
E-Mail : e.mparkampa@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΞΓ646ΜΠ3Ζ-ΗΟΟ
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1144152 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Ενημέρωση για τη μείωση συντελεστή ΦΠΑ για διάφορα παρασκευάσματα - Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α».

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν. 4758/2020 (ΦΕΚ Α΄/242/04.12.2020) με τίτλο «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 64, σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα των ΔΚ 2103 και 2106 στο σύστημα Διαχείριση Δασμολογίου - Υποσύστημα TARIC.

Η αρχική ενσωμάτωση στο Taric του μειωμένου ΦΠΑ σε προϊόντα της ΔΚ 2103 και 2106 που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των πρόσθετων 1301, 1311, 1300 και 1312, η οποία ίσχυσε από τις 4/12/2020 έως και τις 18/12/2020, διαπιστώθηκε ότι ήταν δυσλειτουργική τόσο για τους συναλλασσομένους όσο και τους συναδέλφους στα Τελωνεία. Και αυτό διότι οι περιγραφές των ανωτέρω πρόσθετων είναι περίπλοκες με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στην επιλογή του κατάλληλου πρόσθετου για το αντίστοιχο προϊόν.

Ως εκ τούτου για να είναι λειτουργική η ενσωμάτωση του μειωμένου ΦΠΑ σε προϊόντα των ΔΚ 2103 και 2106 πραγματοποιήθηκαν διορθωτικές κινήσεις στο σύστημα Διαχείριση Δασμολογίου – Υποσύστημα TARIC, οι οποίες ισχύουν από τις 19/12/2020.

Δημιουργήθηκαν τέσσερις νέοι εθνικοί πρόσθετοι κωδικοί και συνδέθηκαν με τα προϊόντα των ΔΣ 2103 και 2106 ως εξής:

1148: Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού που περιέχουν αλκοόλη»

1149: «Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού που δεν περιέχουν αλκοόλη»

1150: «Συμπληρώματα διατροφής, σε οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζονται που περιέχουν αλκοόλη» και

1151: «Συμπληρώματα διατροφής, σε οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζονται που δεν περιέχουν αλκοόλη».

Για τους κωδικούς εμπορευμάτων 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 και 2106 90 59, 2106 10 20, 2106 10 80, 2106 90 92 και 2106 90 98 όταν αφορούν σε παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν αλκοόλη θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1148 και όταν δεν περιέχουν αλκοόλη ο εθνικός πρόσθετος 1149 που αποδίδουν 13% ΦΠΑ.

Για τους κωδικούς εμπορευμάτων 2106 10 20, 2106 10 80, 2106 90 92 και 2106 90 98 όταν αφορούν σε συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν αλκοόλη θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1150 και όταν δεν περιέχουν αλκοόλη ο εθνικός πρόσθετος 1151 που αποδίδουν 24% ΦΠΑ.

Ο κωδικός εμπορεύματος 2103 30 90, παρασκευασμένη μουστάρδα, συνδέθηκε απευθείας με 13% ΦΠΑ.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!