Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Κακοκαιρία Ιανός Αποζημίωση των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση - εργοδότη από 18-9-2020 έως και 29-9-2020

Με την Κ.Υ.Α αριθμ. οικ. 50055/1267 τροποποιήθηκε η Κ.Υ.Α οικ. 46153/1151/ 9-11-2020 αναφορικά με τα Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός” και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.

Με τις αλλαγές που επήλθαν δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης ειδικού σκοπού των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση - εργοδότη από 18-9-2020 έως και 29-9-2020 ενώ καθορίζεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες στις πληγείσες περιοχές, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από 18 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2020, είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών, εφόσον:

α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη για το χρονικό διάστημα χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,

β) δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το χρονικό διάστημα χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €), ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, και χορηγείται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις ημέρες που αντιστοιχούν στον μήνα αναφοράς κατά τις οποίες δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη. 

Δείτε αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!