Υπουργείο Εργασίας

Νέος νόμος Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4756/2020 με τίτλο "Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικο ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων."

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο Ν. 4756/2020 με τίτλο "Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικο ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων."

Ο νόμος 4756/2020 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες σημαντικές διατάξεις αναφορικά με:

  • τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζομένου (άρθρο 31)
  • τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης (άρθρο 32)
  • την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες για τον μήνα Νοέμβριο (άρθρο 68)
  • τη μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή (άρθρο 69)
  • την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 (άρθρο 70)
  • την καταβολή δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018 και 2019 (άρθρο 71)
  • τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης (άρθρο 79)

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προστέθηκε στη βάση νομοθεσίας του Forin.gr πατώντας εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!