Οικονομικές Ειδήσεις

Νέος νόμος Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4753/2020

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4753/2020 με τίτλο "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις."

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκαν με την πρόσφατη τροπολογία σχετικά με:

  • την επέκταση της υποχρεωτικής μείωσης των μισθωμάτων (άρθρο 33),
  • την καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40% (άρθρο 34), την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής (άρθρο 35),
  • την παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 39)
  • την παράταση εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (άρθρο 41)
  • την αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισµό της 30ής Οκτωβρίου 2020 (άρθρο 43)

Περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις για την παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων (δήλωση πόθεν έσχες) (άρθρο 59).

Τέλος, περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για τη διυπηρεσιακή μονάδα ελέγχου της αγοράς (μέρος Β') καθώς και διατάξεις για τη λειτουργία της αγοράς (μέρος Δ' - λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές - ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών).

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο στο σύνολό του, όπως δημοσιεύτηκε και προστέθηκε στη βάση νομοθεσίας του Forin.gr εδώ.

Παρατίθεται επίσης ο νόμος σε μορφή αρχείου PDF ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!