Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κατατέθηκε η τροπολογία με πρόσθετα μέτρα στήριξης

Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις" τροπολογία με σειρά διατάξεων που αφορούν στα πρόσθετα μέτρα στήριξης που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Αναλυτικότερα, η τροπολογία περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις (πατώντας στους συνδέσμους μεταφέρεστε σε επιμέρους σχετικά θέματα):

Μπορείτε να διαβάσετε την τροπολογία στο σύνολό της, όπως κατατέθηκε, ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!