Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΠΟΜΙΔΑ "Δώρο Χριστουγέννων" η επιστροφή του 50% των απωλειών μισθωμάτων. Τρεις προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ

07/11/2020

Ως "Δώρο Χριστουγέννων" φαίνεται ότι θα καταβληθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων, στην καλύτερη περίπτωση, τα ποσά των επιστροφών της μισής απώλειάς τους από την περικοπή του 40% των μισθωμάτων των πληττομένων επιχειρήσεων και εργαζομένων, και αυτό για τους εξής λόγους: 

Πρώτον θα χρειαστεί να νομοθετηθεί η υπουργική εξαγγελία, είτε με τροπολογία σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο, είτε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) στην οποία  θα περιλαμβάνονται όλες οι νέες ρυθμίσεις του Νοεμβρίου. 

Εν συνεχεία θα πρέπει να εκδοθεί υπουργική απόφαση ή απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Θα ακολουθήσει η υποβολή από τους φορολογούμενους ιδιοκτήτες δηλώσεων COVID στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ με τη γνωστή διαδικασία, μέσα σε ειδική προθεσμία που θα ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ.

Θεωρείται πιθανόν ότι οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να δηλώσουν ταυτόχρονα και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού που αναλογεί στον καθένα, αν και οι αριθμοί αυτοί έχουν δηλωθεί στο Ε1 των φορολογουμένων.  

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δηλώσεων COVID, που αυτή τη φορά αναμένεται ότι θα είναι κατά πολύ ταχύτερος από τις προηγούμενες εκκαθαρίσεις, λόγω της αποκτηθείσας εμπειρίας από όλους, και στο τέλος η κατάθεση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών.

Η ρύθμιση αυτή πιθανότατα θα ισχύσει και για το Δεκέμβριο, δεδομένου ότι αρκούν σύμφωνα με το νόμο 14 ημέρες κλεισίματος ή αναστολής εργασίας, ώστε οι ενοικιαστές να δικαιούνται μείωση για το μίσθωμα ολοκλήρου του μηνός...  

Ας οπλιστούμε συνεπώς με υπομονή, γιατί κανείς δεν θα χάσει τα χρήματα που δικαιούται, και ας δούμε τώρα πως θα λειτουργήσει η νέα αυτή ρύθμιση. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι έχουμε ένα επαγγελματικό μηνιαίο μίσθωμα Νοεμβρίου των 1.000 ευρώ, 

  • Ο ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλει για το μήνα Νοέμβριο 2020 το ποσό των 600 ευρώ. Αυτά θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν κανονικά με τις φορολογικές δηλώσεις της επόμενης χρονιάς. Αν δεν καταβληθούν, ο ιδιοκτήτης που δεν θα τα έχει εισπράξει μέχρι τότε, δικαιούται να μην φορολογηθεί γι΄αυτά αν παρουσιάσει στη ΔΟΥ δικαστική απόφαση ή έστω καταθέσει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο, μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
  • Από τα 400 ευρώ που κόπηκαν, το Δημόσιο υποχρεούται να επιστρέψει τα 200 ευρώ, καταβάλλοντάς τα στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη, και όχι πλέον συμψηφίζοντάς τα σε φορολογικές του υποχρεώσεις. Το ποσό των 200 ευρώ που θα πιστωθεί σε κάθε ιδιοκτήτη θα παραμείνει  αφορολόγητο. Τα υπόλοιπα 200 ευρώ χάνονται οριστικά για τους ιδιοκτήτες...    
  • Οπου συμφωνήθηκαν προαιρετικές μειώσεις -30% παραμένουν έγκυρες για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο θεωρούμε προφανές ότι η μείωση καθίσταται αυτόματα υποχρεωτική και αν έχει συμφωνηθεί μικρότερη, προσαυξάνεται το ποσοστό της ώστε  να φτάσει το υποχρεωτικό -40%. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επίσης προφανές και αυτονόητο ότι θα ισχύσει και εδώ αυτόματα η επιστροφή του 50% της μείωσης ενοικίου, δεδομένου ότι κάτι διαφορετικό θα ήταν εξόφθαλμα άδικο για όσους προχώρησαν σε οικειοθελείς μειώσεις! Ελπίζουμε ότι όταν η κατάσταση αρχίσει να εξομαλύνεται θα επιστρέψουμε και πάλι στις προαιρετικές μειώσεις, ως απαραίτητο μεταβατικό στάδιο για την πλήρη ομαλότητα. Ελπίζουμε ταυτόχρονα να μην επαναληφθούν τα ασυγχώρητα λάθη του Σεπτεμβρίου όπου η απόφαση για το ποιους ΚΑΔ αφορούσε η προαιρετική μείωση του Σεπτεμβρίου, εκδόθηκε στις 30 του μηνός!!!  
  • Αυτονόητο είναι ότι η διαδικασία αυτή δεν αφορά τα μισθώματα των προηγουμένων μηνών Μαρτίου-Οκτωβρίου για τα οποία θα παραμείνει σε ισχύ η παλαιά ρύθμιση και διαδικασία επιστροφής, για τα οποία δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία συμψηφισμού τους, παρά τις σχετικές προσπάθειες όλων.
  • Τέλος η εξέλιξη αυτή αποτελεί μιά ακόμη δικαίωση της ΠΟΜΙΔΑ, της οποίας οι θέσεις αποβλέπουν πάντοτε στο γενικότερο κοινωνικό συμφέρον, οι διεκδικήσεις της έχουν πάντοτε το στοιχείο του ρεαλισμού, και οι προτάσεις της (αρχικά συμψηφισμός του 30%, στη συνέχεια προαιρετικές μειώσεις μισθωμάτων, και τώρα επιστροφή του 50%) στο τέλος υιοθετούνται, έστω και με καθυστέρηση...

Σήμερα επί του θέματος αυτού η ΠΟΜΙΔΑ απευθύνει προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τρείς συγκεκριμένες προτάσεις! 

1. Εκτός από την επιστροφή αυτή, που είναι σημαντικότατο μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, και που ήταν το βασικό και ανυποχώρητο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ από την πρώτη στιγμή, με το ασήμαντο κόστος των 30 εκ. ευρώ (ήτοι μόλις το 0,9% των 3,3 δις ευρώ που θα διαθέσει η κυβέρνηση για το μήνα αυτό!!!), πρέπει να επεκταθούν και στους εκμισθωτές ακινήτων με τα "κομμένα" ενοίκια, που δυστυχώς δεν διαθέτουν ΚΑΔ όπως όλοι οι άλλοι πληττόμενοι, και όλες οι λοιπές διευκολύνσεις και μεταθέσεις φορολογικών υποχρεώσεων, ρυθμίσεων κλπ. και μειώσεις ενοικίων κύριας και φοιτητικής κατοικίας, που προβλέπονται για τόσες άλλες κατηγορίες φορολογουμένων!  Συνεπώς πρέπει να νομοθετηθεί η επέκταση όλων των ευεργετικών μέτρων και στους εκμισθωτές ακινήτων!!! 

2. Το ποσό που θα καταβληθεί σε κάθε ιδιοκτήτη, πρέπει να νομοθετηθεί ότι θα είναι και ακατάσχετο! Γιατί αν ο δικαιούχος ιδιοκτήτης έχει εκκρεμείς οφειλές στο Δημόσιο και δεν λυθεί το θέμα αυτό, το ποσό αυτό θα κατασχεθεί αυτόματα, σε συμψηφισμό με μέρος των υποχρεώσεών του!  Συνεπώς είναι δίκαιο και αυτονόητο πως πρέπει να νομοθετηθεί ότι το ποσό αυτό θα είναι και ακατάσχετο, όπως όλα τα ποσά που το Κράτος καταβάλει ως ενισχύσεις στους διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, διαφορετικά θα είναι ουσιαστικά "δώρον άδωρο" για τους ενδιαφερόμενους, μέσα στις σημερινές δυσκολίες!

3. Τέλος το μέτρο εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνει και τα κάθε είδους νομικά πρόσωπα τα οποία παραμένουν παραλόγως, εκτός κάθε φοροελάφρυνσης, και αυτό αφορά τόσο τα κάθε είδους φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα, αλλά και τις ιδιωτικές εταιρείες. Συνεπώς πρέπει να νομοθετηθεί ότι  η επιστροφή αυτή και όλα τα συμπληρωματικά ευεργετικά μέτρα θα αφορούν και όλα τα νομικά πρόσωπα-εκμισθωτές ακινήτων!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!