Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

Ε.2180/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 18602-11/09/2020 (Β' 3881) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑ'
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375 294
Fax:210 3375 354
E-Mail: d.eleg@aade.gr
Ιστότοπος:www.aade.gr

Α.Δ.Α.: 6ΟΨΚ46ΜΠ3Ζ-Ο31

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 05 Νοεμβρίου 2020

Ε.2180

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 18602-11/09/2020 (Β' 3881) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.)."»

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες την υπ' αριθμ. 18602-11/09/2020 (Β' 3881) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.)».

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των συνημμένων διατάξεων από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ., διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Οι επισυναπτόμενες διατάξεις εκδίδονται σε συνέχεια των υπ' αριθμ. οικ.7330-07/04/2020 (Β' 1426) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΤΤ9028-12/05/2020 (Β' 1854) και υπ' αριθμ. 11341-11/06/2020 (Β' 2252) αποφάσεων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και αφορούν Δελτία Αιτούντων Διεθνή Προστασία με ημερομηνία λήξης από 13/03/2020 και έπειτα.

Για την παράταση ισχύος των ανωτέρω αναφερόμενων τίτλων λαμβάνεται υπ' όψιν το τελευταίο ψηφίο του αριθμού υπόθεσης ασύλου, με την επιφύλαξη του άρθρ. 2 της εν θέματι απόφασης.

Σε περίπτωση επικάλυψης των προαναφερθέντων αποφάσεων και των συνακόλουθων Ε.2092-24/06/2020 και Ε.2110-14/07/2020 σχετικών εγκυκλίων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από την υπ' αριθμ. 18602-11/09/2020 (Β' 3881) απόφαση, για τον ακριβή προσδιορισμό της παράτασης ισχύος λαμβάνεται υπ' όψιν η τελευταία απόφαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!