Οικονομικές Ειδήσεις

Παρατάσεις προθεσμιών για τη Σάμο

Σε συνέχεια της εκδήλωσης του μεγάλου σεισμού που σημειώθηκε την 30ή Οκτωβρίου 2020 και των ζημιών που αυτή προκάλεσε, δημοσιεύτηκαν σήμερα δύο ακόμη αποφάσεις για την παράταση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων με έδρα στη χωρική αρμοδιότητα της ΔΟΥ Σάμου. 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις αποφάσεις ακολούθως:

  • Α. 1245/2020: Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.
  • A.1247/2020: Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων τελών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Οκτωβρίου 2020, για τους υπόχρεους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η απόφαση Α. 1242/2020 την οποία μπορείτε να διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  • Α.1242/2020: Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30ή Οκτωβρίου 2020 για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!