ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΕΛΤΕ Οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων

ΕΛΤΕ

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 027/2020 

Οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 023/2020 Ανακοίνωσης της ΕΛΤΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης των επενδύσεων σε εφαρμογή του ν. 4635/2019 (Α΄167), ο νέος Οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/nomothesia.htm). 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ  Παναγιώτης Γιαννόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!