Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΔΟΕΑΠ Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδων Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 για εργοδότες ή επιχειρήσεις αναφορικά με ΑΚΑ–ΑΚΕ, ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ

ΕΔΟΕΑΠ

Ανακοίνωση

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδων Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 για εργοδότες ή επιχειρήσεις αναφορικά με ΑΚΑ–ΑΚΕ, ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια των από 8/4/2020  και 29/5/2020  ανακοινώσεων του Οργανισμού, η καταβολή των περιόδων 3/2020 – 4/2020 – 5/2020 παρατείνεται έως 30/4/2021, με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραπάνω ανακοινώσεις, χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παράταση αυτή δεν αφορά σε δόσεις ρυθμίσεων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371 και 2107264339.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!