Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΦΚΦ Ε 1076572 ΕΞ 2020 Συντελεστής ΦΠΑ σε μάσκες προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
& ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
& ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Ε 1076572 ΕΞ 2020

ΘΕΜΑ: Συντελεστής ΦΠΑ σε μάσκες προστασίας

ΣΧΕΤ: Το από 14/05/2020 ηλεκτρονικό σας μήνυμα με αριθ. πρωτ. 1050392/11-05-2020

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη υφασμάτινης μάσκαςπροσώπου και την επιβολή του ορθού συντελεστή ΦΠΑ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) Όσον αφορά στη δασμολογική κατάταξη:

Σύμφωνα με το Κοινό Δασμολόγιο [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έτος 2020, από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1776 της Επιτροπής – Συνδυασμένη Ονοματολογία(ΣΟ)], μάσκες προστασίας από υφαντικές ύλες κατατάσσονται στην κλάση 6307 και ειδικότερα στον κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας 6307 90 98, ως άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη.

Επιπλέον, διευκρινίζουμε ότι τα είδη που κατατάσσονται στην κλάση 6307 και κατά συνέπεια και οι υφασμάτινες μάσκες, μπορεί να είναι κατασκευασμένες από οποιαδήποτε υφαντική ύλη.

Β) Όσον αφορά στο ΦΠΑ:

Ειδικότερα ως προς το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με την παράγραφο 50 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση ΚώδικαΦ.Π.Α.», για τα προϊόντα που αναφέρετε στο ερώτημα σας, εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στην ΔΚ 6307 και πρόκειται για μάσκες για την προστασία από ιούς αλλά και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται είναι έξι τοις εκατό (6%).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!