Οικονομικές Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Πίστη Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων και κερδοφορία το Α’ εξάμηνο 2020

«Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη διατήρησε την κερδοφόρα πορεία του, αυξάνοντας την παραγωγή ασφαλίστρων, καθώς και το μερίδιο αγοράς στην ελληνική ασφαλιστική αγορά» δήλωσε ο Στέφανος Βερζοβίτης, αντιπρόεδρος ΔΣ και γενικός διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ομίλου, κατά σημερινή παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων, για το Α' εξάμηνο του 2020.

Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Τα αποτελέσματα Α' Εξαμήνου επιβεβαιώνουν την ικανότητα του ομίλου να προσαρμόζεται άμεσα και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους κινδύνους που εμφανίζονται μέσα σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον για την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία.

Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19, καθώς και οι φυσικές καταστροφές -συνέπεια της κλιματικής αλλαγής- ήταν τα κυριότερα γεγονότα που οδήγησαν τόσο την ελληνική ασφαλιστική αγορά όσο και τις διεθνείς χρηματαγορές σε ένα περιβάλλον οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας.

Η Διοίκηση του Ομίλου προχώρησε από την πρώτη στιγμή στην ενεργοποίηση της Ομάδας Αντιμετώπισης Κρίσεων εξετάζοντας σε συχνή βάση τη ρευστότητα, τις επιπτώσεις του Covid- 19 και των λοιπών κινδύνων στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ομίλου.

Για την καλύτερη αξιολόγηση, διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναλύσεις ευαισθησίας και stress tests στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ομίλου, ακόμα και σε ακραία σενάρια.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλα τα σενάρια, τόσο οι Δείκτες Φερεγγυότητας όσο και η ρευστότητα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η Διοίκηση του ομίλου έχει σχεδιάσει μια σειρά από προληπτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων.

Με συνεχή στήριξη στο δίκτυο πωλήσεων, στους ασφαλισμένους και τους εργαζόμενους και οδηγό τη σταθερά θετική πορεία του ομίλου στο Α' εξάμηνο, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τους στρατηγικούς και οικονομικούς μας στόχους και βρισκόμαστε εμπράκτως δίπλα στην κοινωνία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Οικονομικά στοιχεία

Σημαντική κερδοφορία και αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 5,2% παρουσίασε ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, για το Α΄ εξάμηνο του 2020, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η διοίκηση του ομίλου παρουσίασε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς και τις ενέργειες και το σχεδιασμό των επόμενων δράσεων μέχρι το τέλος του έτους που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πιο αναλυτικά:

  • Τα συνολικά έσοδα του ομίλου σημείωσαν αύξηση 5,5% και ανήλθαν σε 113,1 εκατ. ευρώ έναντι 107,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση ύψους 5,2% των Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 106,5 εκατ. ευρώ, έναντι 101,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε σύγκριση με την υποχώρηση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς κατά 4,5% περίπου την αντίστοιχη περίοδο.
  • Το μερίδιο που κατέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για το Α΄ εξάμηνο 2020, ανέρχεται σε 5,5%, έναντι 5,1% το Α΄ εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς στον Κλάδο Ζωής διαμορφώθηκε σε 3,8%, έναντι 3,3% το Α' εξάμηνο του 2019 ενώ το μερίδιο αγοράς στους Κλάδους Ζημιών υπολογίζεται αυξημένο σε 6,9%, από 6,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 13,8 εκατ. ευρώ, έναντι 16,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
  • Το αποτέλεσμα Ασφαλιστικών Εργασιών διαμορφώθηκε σε 24,6 εκατ. ευρώ, έναντι των 26,6 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2019, εμφανίζοντας υποχώρηση κατά 7,5%, η οποία αντανακλά τη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων, ως απόρροια του Covid-19 στις διεθνείς και εγχώριες χρηματαγορές.
  • Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Αυτοκινήτων ανήλθαν στα 16,3 εκατ. ευρώ, από τα 9 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 81,3%, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων και τη μείωση των ζημιών.
  • Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής ανήλθαν στα 2,3 εκατ. ευρώ, από τα 11,1 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η υποχώρηση ύψους 79,6% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πληρωθεισών αποζημιώσεων κατά 2,9 εκατ. ευρώ, καθώς και στη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων κατά 6,9 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα της επίδρασης του Covid-19 στις διεθνείς χρηματαγορές.
  • Τα κέρδη ασφαλίσεων των Λοιπών Γενικών Κλάδων ανήλθαν στα 6 εκατ. ευρώ, από τα 6,5 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση 6,9%, κυρίως λόγω της αύξησης των αντασφαλίστρων κατά 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς και της αύξησης των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 0,7 εκατ. ευρώ.
  • Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου κατέγραψε οριακή μείωση ύψους 1,0%, ανερχόμενο σε 139,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του Α' εξαμήνου από 141,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καθαρή κερδοφορία ύψους 10,3 εκατ. ευρώ, στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους 6,6 εκατ. ευρώ, στο κόστος αγοράς Ιδίων Μετοχών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και στη ζημιά από αποτίμηση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου κατά 4 εκατ. ευρώ.

Tα Μαθηματικά Αποθέματα και οι Τεχνικές Προβλέψεις ανήλθαν σε 300,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8%, έναντι 302,6 εκατ. ευρώ, την 31/12/2019.

Τέλος, ο όμιλος πραγματοποίησε 27 δράσεις ΕΚΕ, κατά το Α' εξάμηνο του 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της Εταιρίας, www.europaikipisti.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!