Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κατατέθηκε σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: "Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Ακολουθεί το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση:

  • Σχέδιο νόμου
  • Αιτιολογική έκθεση
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!