Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Essentials Χρηματικές δωρεές από γονείς προς τέκνα για την αγορά πρώτης κατοικίας. Προϋποθέσεις ειδικής φορολόγησης

Κατά τα γενικώς ισχύοντα η αιτία δωρεάς κτήση χρηματικών ποσών προκειμένου για δωρεές από γονείς προς τα τέκνα τους (γονικές παροχές), υπόκειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Κατ' εξαίρεση, με το άρθρο 7 του ν. 4714/2020 θεσπίστηκε μία ιδιαιτέρως σημαντική διάταξη στο πλαίσιο της φορολογίας δωρεών, σύμφωνα με την οποία η "δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών από γονείς προς τα τέκνα τους υπόκειται σε φόρο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29, εφόσον η δωρεά ή γονική παροχή πραγματοποιείται για την αγορά από αυτά πρώτης κατοικίας και τυγχάνει της απαλλαγής του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (Α΄ 238)".

Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του forin.gr

Αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό καθώς και σε ένα πλήθος απο μοναδικές υπηρεσίες και προνόμια!

Μάθετε περισσότερα!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!