Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο προσφάτως κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας ρυθμίζεται μία σειρά θεμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η τροπολογία ειδικότερα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

  • Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
  • Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων
  • Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών
  • Είσπραξη πόρων Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων
  • Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
  • Ρυθμίσεις για την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Μπορείτε να διαβάσετε την τροπολογία στο σύνολό της ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!