Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ, Ο.Ε.Ε.)

ΟΕΕ Επιστολή αναφορικά με την προθεσμία υποβολής δήλωσης για τα αδήλωτα τετραγωνικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 522730

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020

Αρ. Πρωτ. Φ/1/4517

Προς

-Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο Κοιν.

-Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

-Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης κ. Μιχαήλ Σταυριανουδάκη

-Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) κ. Γεώργιο Πιτσιλή

-Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κ. Δημήτριο Παπαστεργίου

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων».

Σύμφωνα με την προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), oι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31/8/2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Η πλατφόρμα δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων προς τους ΟΤΑ είναι συνδεδεμένη και με το Taxis και με τον ΔΕΔΔΗΕ ώστε όλες οι πληροφορίες των ακινήτων να έρχονται αυτόματα και η διαδικασία να ολοκληρώνεται ταχύτατα. Εάν το ακίνητο δεν είναι δηλωμένο σωστά στο Ε9, πρέπει να αποτυπωθεί ορθά υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση στην εφαρμογή του Ε9 ώστε η πληροφορία να ταιριάζει απόλυτα με αυτή που θα δηλωθεί στο δήμο. Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή 21/8/2020 και μέχρι την ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2020 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2020, η εφαρμογή του Ε9 δεν θα λειτουργεί.

Με δεδομένο ότι η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, λήγει την 28η Αυγούστου 2020, οι λογιστές - φοροτεχνικοί καλούνται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των πελατών τους, εργαζόμενοι και πέραν των ανθρώπινων ορίων τους.

Το ΟΕΕ, ο φορέας των λογιστών - φοροτεχνικών, του κλάδου ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την υλοποίηση και επιτυχία των οικονομικών μέτρων, προτείνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων μέχρι 31/12/2020, λαμβάνοντας υπόψη εκτός των παραπάνω λόγων και τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας με την πανδημία του κορονοϊού.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!