Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ 1095875 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την απαγόρευση ταξινόμησης οχημάτων βάσει του άρθρου 5 του ν.4710/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 10 184 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 6987 401
Fax : 210 6987408
E-Mail : finexii4 @ aade . gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1095875 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής.

Θέμα : «Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την απαγόρευση ταξινόμησης οχημάτων βάσει του άρθρου 5 του ν.4710/2020».

Σχετ .:

α) Η αρ.πρωτ.: Ε.2114/23-7-2020 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης», εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

β) Το αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΕΟΠΥ/78089/3230/10-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω α΄σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.4710/2020, σχετικά με την επιβολή στα αυτοκίνητα οχήματα του περιβαλλοντικού τέλους, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΝ.

Επιπλέον, με αφορμή το παρόν, επισημαίνεται εκ νέου ότι, από την ημερομηνία ισχύος του νόμου ν.4710/2020 (Α΄142/23.7.2020), για τα αυτοκίνητα, επιβατικά και φορτηγά, τα οποία υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, καθώς και αυτά που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα περί καταβολής του τέλους ταξινόμησης πριν την θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία στη χώρα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ.
Κ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!