Οικονομικές Ειδήσεις

ΠΝΠ για τη στήριξη του Συστήματος Υγείας, την αγορά εργασίας και άλλα θέματα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 157/10.08.2020) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο "Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας."

Στην Πράξη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διατάξεις αναφορικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 (άρθρο 1) καθώς και για την ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (άρθρο 2). 

Μπορείτε να διαβάσετε την Πράξη, όπως προστέθηκε στη βάση νομοθεσίας του Forin.gr, εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!