Νομοθετικό έργο (Βουλή)

Νέος νόμος Δημοσιεύτηκε ο ν. 4712/2020

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσως ο ν. 4712/2020 με τίτλο "Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώ- πιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις."

Μπορείτε να διαβάσετε, στο σύνολό του, το νόμο, όπως δημοσιεύτηκε, ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!