Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ Απόφαση ειδικών θεμάτων σχετικά με την άρση αναστολής προθεσμιών στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Η Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020, ορίζεται νέα καταληκτική προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης (επί ποινή αποκλεισμού) σχετικά με την άρση της αναστολής προθεσμιών στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ.

Αυτό προβλέπεται στην απόφαση ειδικών θεμάτων σχετικά με την άρση της αναστολής προθεσμιών στην προαναφερόμενη δράση του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ η προθεσμία αφορά τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνονται στις Αποφάσεις Αποδοχής και Έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Νο 88/09.12.2019 και 89/10.12.2019 (Παράρτημα ΙΙ), Νο 90/04.03.2020 και 91/05.03.2020 (Παράρτημα Ι), Νο 92/11.05.2020 και 93/12.05.2020 (Παράρτημα Ι).

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!