Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΛΣΤΑΤ Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων - Ιούνιος 2020

ΕΛΣΤΑΤ

Πειραιάς, 9 Ιουλίου 2020

Δελτίο Τύπου

Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων - Ιούνιος 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Ιούνιο του 2020 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 16.170 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 21.464 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 24,7%.

Αύξηση 4,9% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιούνιο του έτους 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 (Πίνακας 1 - Γραφήματα 1,2,3,5).

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2020 ανέρχονται σε 8.678 έναντι 13.980 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 37,9%.

Η κυκλοφορ ία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Ιούνιο του 2020, ανήλθε σε 5.306 έναντι 5.471 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 3,0%.

Αύξηση 3,2% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Ιούνιο του 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 (Πίνακας 1 - Γράφημα 4).

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2020 ανέρχονται σε 4.889 έναντι 5.041 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 3,0%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 79.338 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 118.525 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 33,1%.

Αύξηση 8,8% είχε παρουσιάσει το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018 (Πίνακας 3 - Γραφήματα 6,7).

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 ανέρχονται σε 39.455 έναντι 70.006 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 43,6%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020, ανήλθε σε 17.055 έναντι 20.912 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 18,4%.

Αύξηση 8,7% είχε παρουσιάσει το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018 (Πίνακας 3 - Γραφήματα 6,7).

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 ανέρχονται σε 15.552 έναντι 18.959 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 18,0%.

Διαβάστε αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!