Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Γ 1078801 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1077778 ΕΞ 2020/03-07-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ ́
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Αναστοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3375193
Fax:210 3232815
E-Mail: v.anastopoulou@aade.gr
Url: www.aade.gr

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1078801 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1077778 ΕΞ 2020/03-07-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1077778 ΕΞ 2020/03-07-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2736/Β/04-07-2020) και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ:ΩΥ3Γ46ΜΠ3Ζ-7ΗΥ).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Συνημμένα: Η αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1077778 ΕΞ 2020/03-07-2020 απόφαση.

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!